Algemeen
Deze internetsite wordt beheerd door Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist ("GGZ-VS"). Op het gebruik van deze internetsite zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. GGZ-VS behoudt te allen tijde het recht om de informatie op deze internetsite aan te passen, te verwijderen danwel informatie toe te voegen zonder nadere kennisgeving daarvan.

Uw gebruik van deze intersite betekent dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden en Privacy Verklaring inclusief eventuele wijzigingen. Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden en Privacy Verklaring wordt u verzocht deze internetsite niet verder te raadplegen/gebruiken.

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan GGZ-VS persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. GGZ-VS zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de doeleinden die GGZ-VS bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
GGZ-VS verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite teneinde door bezoekers gevraagde informatie te verstrekken danwel om een reactie op een vacature af te wikkelen danwel om in dat kader zo nodig contact op te nemen.

GGZ-VS kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden
Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring
GGZ-VS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent