Femke de Boer

Femke de Boer studeerde in 2007 cum laude af aan de TU Delft en behaalde er haar Master Design for Interaction. Ze studeerde af bij Philips Design op een visie op het ziekenhuis van de toekomst. Sinds 2007 werkt ze als reframer en ontwerper bij Reframing Studio voor opdrachtgevers als het Donorregister, de Nierstichting, de NS en diverse ministeries. Ze heeft een voorliefde voor het ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken. Ze benadert deze complexe vraagstukken vanuit een flinke dosis nieuwsgierigheid, optimisme en empathisch vermogen. Sinds 2015 is ze als projectleider en ontwerper betrokken bij Redesigning Psychiatry, een project waarin ontwerpers en filosofen met een aantal innovatieve (ggz) organisaties een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg in 2030 ontwikkelen en samen de eerste stappen daartoe willen zetten.Reine Fennema

Reina Fennema is psychologe en houdt zich sinds 2010 bezig met online dienst- en hulpverlening. Direct na haar studie werkte zij als e-coach voor UWV en ontwikkelde een online community voor hoger opgeleide werkzoekenden, die hen – zonder komst naar een UWV-kantoor – kon ondersteunen bij het vinden van een baan. Daarna maakte ze de overstap naar de GGZ en werkte ze bij Antes, waar ze online modules ontwikkelde samen met behandelaars en cliënten. Ook in haar huidige functie bij Arq Psychotrauma Expert Groep onderzoekt ze hoe technologie de GGZ verder kan verbeteren en wat er nodig is om dit ook op grote schaal te gaan gebruiken: waar liggen kansen, wat is er al beschikbaar, hoe kan dit in de zorg worden ingezet en welke impact heeft dat op cliënten en hun behandelaars?Lotte Jacobse

Lotte Jacobse ronde in 2015 de master Design for Interaction cum laude af aan de faculteit Industrieel Ontwerpen in Delft. Voor haar afstudeerproject werkte ze samen met het Delft Institute of Positive Design en het ontwerpbureau Spuni in New York, waar ze onderzocht hoe een product positief kan bijdragen aan het welzijn van zowel ouder als kind in gedeelde interacties. Sinds 2015 werkt Jacobse als onderzoeker en ontwerper bij Reframing Studio waar ze onder andere werkt aan projecten voor opdrachtgevers als Parnassia Groep, Garage2020, Sense, Indigo, Amerpoort en Zorgnet-Icuro. Daarnaast maakt ze als ontwerper deel uit van het multidisciplinaire projectteam van Redesigning Psychiatry – een project waarin ontwerpers en filosofen met een aantal innovatieve (ggz) organisaties een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg in 2030 ontwikkelen en samen de eerste stappen daartoe willen zetten.Daan Josee

Daan Josee is architect en directeur bij Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson in Deventer, een bureau dat zich kenmerkt door aandacht voor duurzaamheid en milieu, in combinatie met esthetisch lef en cultuurhistorisch besef. Josee heeft een indrukwekkende serie bouwwerken op zijn naam staan, waaronder autismekliniek Lorna Wing van Dimence in Deventer. Josee heeft een bijzonder oog voor de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving en die tussen natuur en cultuur. Behalve een objectief waarneembare schoonheid, streeft hij er in zijn ontwerpen naar dat gebruikers of bezoekers van een gebouw zich uitgenodigd voelen tot verblijven en verkennen. Hij wil dat een gebouw prikkelt en loutert tegelijk, zonder dwingend te zijn. In 2008 ontving Josee als erkenning voor zijn werk de culturele prijs De Gulden Adelaar. www.kristinssonarchitecten.nlBerno van Meijel

Berno van Meijel is verpleegkundige en sociaal wetenschapper. Binnen Nederland heeft hij een unieke positie als lector en bijzonder hoogleraar in de GGZ-verpleegkunde, respectievelijk bij Inholland en het VU Medisch centrum. Zijn onderzoeksprogramma richt zich op de ontwikkeling en toetsing van verpleegkundige interventies binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie. Het onderzoek heeft een sterk praktijkgericht karakter waardoor het bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van zowel de zorg als het onderwijs. Momenteel wordt een 30-tal projecten uitgevoerd waarvan 12 promotieonderzoeken. Van Meijel werkt een dag in de week bij de Parnassia Groep als onderzoeker/adviseur. Ook is hij een dag in de week verbonden aan de opleiding GGZ-vs. Samen streven zij naar het opbouwen van een academische top binnen de beroepsgroep van verpleegkundig specialisten.Jim van Os

Jim van Os is hoogleraar psychiatrie en sinds 2017 voorzitter van de divisie hersenen bij het UMC Utrecht. Zijn werk is gericht op het bevorderen van weerbaarheid bij psychisch lijden en op betere organisatie van de zorg, in samenwerking met patiënten en betrokkenen. Van Os werd vier keer door collega’s gekozen tot “beste psychiater” van Nederland en zorgt regelmatig voor reuring in de geestelijke gezondheidszorg. Hij pleit voor het afschaffen van de term schizofrenie en de klassieke behandeling ervan, vindt de labels in het handboek voor psychiaters, de DSM, wetenschappelijk slecht onderbouwd en noemt de manier waarop we in Nederland omgaan met de marktwerking in de psychiatrische zorg ‘levensgevaarlijk’. Hij is een van de initiatiefnemers van De Nieuwe GGZ een beweging die het zorgaanbod beter wil afstemmen op de behoeften van mensen met psychische klachten in het existentiële, sociale en klinische domein, en de zorg effectiever en meer integraal wil organiseren. Het pamflet van de beweging is door honderden bestuurders, hoogleraren, ervaringsdeskundigen en verzekeraars ondertekend. http://www.denieuweggz.nlSusanne Roos

Susanne Roos is actrice en theatermaker. Door haar fysieke scholing aan de theaterschool in Utrecht en later de naturelle en meer klassieke Meisner training aan de Acteerstudio Paul Dekker, heeft ze een veelzijdige basis. Dat is terug te zien in haar werk. Haar eerste rol was er een naast Frank Groothof (Sesamstraat) in de opera Porgy & Bess. Sindsdien heeft ze gespeeld in verschillende korte films, was ze trainingsactrice op de Fontys Campus Sittard en werkte ze in opdracht voor organisaties als Museum Het Valkhof en Literair Productiehuis De Wintertuin. Voor de monoloog 'Sinds het vallen' kroop ze in de huid van iemand met een herseninfarct. En met haar eigen Theatergroep Fien maakt ze voorstellingen voor iedereen van 6 jaar tot 100. Ze speelt in alle uithoeken van Nederland en België. Voor Tropenkolder maakt ze 3 korte theatervoorstellingen over de GGZ in het nu en in de toekomst.Anna-Linde Schermerhorn

Anna-Linde Schermerhorn is projectmanager bij stichting Arq, een koepelorganisatie met traumazorg als speerpunt. Ze houdt zich bezig met de promotie van e-mental health bij zorginstellingen. Schermerhorn studeerde Internationale studies, maar kwam enkele jaren na haar studie terecht bij de stichting Mirro: een stichting die e-health interventies ontwikkelt voor lichte psychische klachten als slaapritmestoornissen en een kwetsbare privé-werkbalans. Momenteel werkt ze voor Arq aan een groot internationaal onderzoek naar de barrières en kansen bij de implementatie van e-mental health toepassingen bij angst, depressie en PTSS. Schermerhorn vormt in haar werk een schakel tussen behandelaren en technici, met als uiteindelijk doel dat de zorggebruiker zelf de weg vindt naar zorgaanbod dat anders vaak achter instellingsmuren verscholen blijft.Jaap Sijmons

Jaap Sijmons is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht en partner bij Nysingh advocaten. Hij studeerde zowel rechtsgeleerdheid als filosofie en promoveerde in beide disciplines. Zijn juridische dissertatie, waarvan ook een publieksversie verscheen, richtte zich op aanbodregulering en de Wet toelating zorginstellingen. Hij schreef ruim honderd publicaties voor onder meer het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, het Nederlands Juristenblad en het Tijdschrift voor Geneeskunde. Als advocaat behartigt Sijmons vooral de belangen van zorgpartijen die in aanvaring komen met overheid of zorgverzekeraars. Ook adviseert hij zorgaanbieders bij het bouwen en verstevigen van hun juridische fundamenten. In 2015 stond Sijmons nummer 1 in Zorgvisie’s ranking van advocaten in de gezondheidszorg en staat sedert 2004 in de top 10 van Gezondheidsrechtadvocaten. Zijn band met de opleiding GGZ-vs gaat ver terug: in de begindagen van de opleiding adviseerde hij de oprichters bij het bouwen van hun juridische grondvesten. Sindsdien is hij altijd langs de zijlijn betrokken gebleven. https://www.nysingh.nl/onze-mensen/jaap-sijmons/Martin Sitalsing

Martin Sitalsing, bestuurskundige, is opgegroeid in een Surinaams-Hindoestaans gezin en heeft na een korte carrière in de accountancy gekozen voor het politievak waar hij alle rangen binnen de organisatie doorlopen heeft. Hij heeft als hoofdcommissaris na 27 jaar de organisatie verlaten en is als bestuursvoorzitter aan het werk gegaan bij de jeugdbescherming. Sinds 2016 is Sitalsing bestuursvoorzitter bij Lentis, één van de grootste ggz-instellingen in Nederland, met een TBS-kliniek. Daarnaast vervult hij diverse toezichthoudende en bestuurlijke functies in het publieke domein.

Wapenfeit: bracht de politie en ggz samen in de eerste crisisbeoordelingslocatie (CBL) van Nederland.Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Zijn specialiteit is de verwevenheid van mens en techniek en de plaats van ethiek hierin. Door met een filosofische-antropologische blik te kijken naar de hulmiddelen die wij toevoegen aan ons leven ontdekt hij hoe techniek ons leven en gedrag stuurt. Aan de Universiteit Twente bekleedt hij de leerstoel Filosofie van Mens en Techniek. Op dezelfde campus richtte hij het DesignLab op. Een platform waar wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en andere organisaties vanuit uiteenlopende disciplines werken aan maatschappelijke vraagstukken. Verbeek is lid van de World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology van UNESCO, bestuurslid van het Rathenau Instituut en lid van de Raad van Toezicht van TNO. Dit jaar werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verbeek heeft verschillende publieksboeken geschreven, is columnist voor diverse media en spreekt op grote evenementen als LowLands en Zwarte Cross.

www.ppverbeek.nl

Wapenfeit: Ontving in 2016 de World Technology Award in Ethics.